Zapraszamy do klasy "0"

Do Korczakowskiej Szkoły Marzeń zapraszamy również dzieci do „zerówki” – mamy dużo pytań od rodziców o tę tradycyjnie przyjętą formę przygotowania dzieci do szkoły.

Zapraszamy 5-cio latków jak i 6-cio latków.

 Inne wydarzenia

Newsletter