Nasza oferta
 
W ramach swojej oferty Korczakowska Szkoła Marzeń zapewnia:
Wszystkie powyższe elementy zapewnione są w pełni w ramach czesnego – nie wymagamy żadnych innych ukrytych opłat.
Dodatkowe koszty mogą być związane jedynie z organizacją różnorodnych dodatkowych aktywności pozaszkolnych uzgadnianych wcześniej z rodzicami:
Plan zajęć w roku szkolnym 2017/2018
 
Miesięczne czesne wynosi 1300 zł (w miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień - 800 zł)
 
Jednorazowe wpisowe to 1000 zł.
 

 


Newsletter