Oddział przedszkolny – Klasa „0” - zapisy

Od września 2017 roku w Korczakowskiej Szkole Marzeń funkcjonuje oddział przedszkolny – klasa „0”.

Przygotowana specjalnie do potrzeb dzieci 5 i 6 – letnich sala wyposażona w nowy sprzęt i pomoce stworzy ciepłą, stymulującą do zabawy i rozwoju przestrzeń edukacyjną.

Oddział przedszkolny prowadzony w szkole pozwala dzieciom w naturalny sposób poznać szkołę, przyzwyczaić się do obecności starszych koleżanek i kolegów, czyniąc potem rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej przyjemnym i nobilitującym wydarzeniem.

Dzieci łączą zabawę z zajęciami, które mają na celu inspirowanie u dzieci spontaniczności i kreatywności, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju we wszystkich wymiarach.

Część zabaw dzieci połączona jest z nauką języka angielskiego, tak aby stworzyć podstawy do płynnego porozumiewania się tym językiem w przyszłości.

Rozwijamy samodzielność, świadome wyrażanie swoich potrzeb, emocji, rozumienie podstawowych wartości, przestrzegania reguł, tolerancji i szanowanie odmienności innych oraz wiele innych umiejętności potrzebnych do osiągnięcia pełnej gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapraszamy na spotkania do szkoły oraz do zapisywania dzieci:

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

Newsletter