Dziecko jest jutrem - nowe technologie
 
„ Dziecko jest jutrem.
  Ono będzie pracownikiem, będzie obywatelem, będzie prawodawcą (…).”  Janusz Korczak

 

Skoro dziecko jest jutrem ... – nie możemy go zatem uczyć metodami z wczoraj...

Inspirowani marzeniami i pasją tworzenia nowej edukacji do programu naszej szkoły stopniowo włączamy nowe technologie, innowacyjne metody i narzędzia.

  Klasy młodsze m.in.:

 
Plus w klasach starszych m.in.:

   

 

Newsletter