Klasy II - III
Zapraszamy do klas II i III  - czytaj więcej o naszej ofercie)
 
Zapraszamy do klas II i III
Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy pragną dla swoich dzieci stworzyć najlepsze warunki optymalnego i bezpiecznego rozwoju
 
- Inspirujemy, odkrywamy i rozwijamy talenty (czytaj więcej)
 
Optymalne, małe - maksymalnie 12 osobowe klasy  - zapewniają właściwy balans pomiędzy możliwością indywidualizacji kształcenia i jednocześnie uspołecznieniem i
socjalizacją w grupie.
  
 
W klasach II i III kontynuujemy realizację naszego autorskiego programu Szkoły Bezpiecznego, Indywidualnego Rozwoju 
– to jeden z filarów koncepcji naszej szkoły  (czytaj więcej)

 Korczakowska Szkoła Marzeń:

  • indywidualnie monitoruje poziom rozwoju każdego dziecka
  • w razie potrzeby natychmiast podejmuje działania wyrównawcze
  • oferuje szeroki wachlarz otwartych zajęć pozalekcyjnych – indywidualizuje profile rozwojowe dziecki
  • inspiruje i wspiera dziecko w eksperymentowaniu oraz poszukiwaniu predyspozycji, zdolności, talentów
  • wykorzystuje w takcie nauki najnowsze multimedialne programy komputerowe
  • rozpoczyna zajęcia kreatywnej informatyki z wykorzystaniem tabletów oraz pracowni komputerowej
  • konsekwentnie wzmacnia samodzielność, dojrzałość emocjonalną i zaradność uczniów
  • wspiera świadome budowanie pozytywnej samooceny u każdego dziecka
  • rozwija ciekawość świata i kompetencje społeczne 
 

Newsletter