Klasy II - III
Zapraszamy do klas II i III  - czytaj więcej o naszej ofercie)
 
Zapraszamy do klas II i III
Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy pragną dla swoich dzieci stworzyć najlepsze warunki optymalnego i bezpiecznego rozwoju
 
- Inspirujemy, odkrywamy i rozwijamy talenty (czytaj więcej)
 
Optymalne, małe - maksymalnie 14 osobowe klasy  - zapewniają właściwy balans pomiędzy możliwością indywidualizacji kształcenia i jednocześnie uspołecznieniem i
socjalizacją w grupie.
  
 
W klasach II i III kontynuujemy realizację naszego autorskiego programu Szkoły Bezpiecznego, Indywidualnego Rozwoju 
– to jeden z filarów koncepcji naszej szkoły  (czytaj więcej)

 Korczakowska Szkoła Marzeń:

  • indywidualnie monitoruje poziom rozwoju każdego dziecka
  • w razie potrzeby natychmiast podejmuje działania wyrównawcze
  • oferuje szeroki wachlarz otwartych zajęć pozalekcyjnych – indywidualizuje profile rozwojowe dziecki
  • inspiruje i wspiera dziecko w eksperymentowaniu oraz poszukiwaniu predyspozycji, zdolności, talentów
  • wykorzystuje w takcie nauki najnowsze multimedialne programy komputerowe
  • rozpoczyna zajęcia kreatywnej informatyki z wykorzystaniem tabletów oraz pracowni komputerowej
  • konsekwentnie wzmacnia samodzielność, dojrzałość emocjonalną i zaradność uczniów
  • wspiera świadome budowanie pozytywnej samooceny u każdego dziecka
  • rozwija ciekawość świata i kompetencje społeczne 
 

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-63609196-1', 'auto');
  ga('send', 'pageview');

</script>

Newsletter