Zapraszamy do klas:

Klasa I Klasy II - III Klasy IV - VI Dodatkowe
„Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać;
należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” - Janusz Korczak